”LASERBANA”

Gör en ”laserbana” som barnet ska ta sig igenom utan att komma emot snörena.

Fäst snören av något slag kors och tvärs. Stolar är smidigt att ställa ut som en bana. Ställ stolarna så ryggstöden står ut från banan då stolar oftast vippar lättare åt det hållet.

Man kan fästa t.ex. bjällror på trådarna så det låter om man kommer emot.

OBS! Lämna inte barn ensamma med denna lek. Band och snören innebär alltid en stryprisk.

laserbana

intenudda

Vi använde rött presentsnöre till denna bana.

Nästa inlägg

PLOCKA BLOMMOR