LÖSS

Löss har INGENTING med orenlighet att göra så känn ingen skam om du eller någon i din familj drabbas av löss.

När skolorna börjar är det bra att kamma håret med luskam 1 gång per vecka för att upptäcka eventuella löss. Ta rejält med balsam i fuktigt hår och kamma NOGA igenom hela håret. Balsamet gör så lössen inte kan röra sig lika fort i håret utan dom stannar kvar där dom är och är då lättare att upptäcka. Det är bra att ha en vit handduk över axlarna så eventuella löss som ramlar ner kan upptäckas lättare. Se till att ha riktigt bra belysning. Räkna med att kamningen tar ca 30 minuter per barn.

Hittas löss bör ALLA i familjen luskammas. Glöm inte mor och farföräldrar eller andra som lössen kan tänkas ha spridit sig till.

Berätta för personalen i förskolan/skolan om ni hittar löss så dom kan informera alla föräldrar att luskamning bör göras på samtliga för att undvika spridning.

Nästa inlägg

FÅ BORT SAND FRÅN HUDEN