BRAND

Befinner du dig i ett brinnade hus så bör du krypa. Rök är mycket farligt att andas in och rök stiger så kryper du minskar du risken att andas in den farliga röken.