SVERIGES VIKTIGA TELEFONNUMMER

SVERIGES VIKTIGA TELEFONNUMMER

112 – Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö

1177 – Sjukvårdsrådgivning dygnet runt

114 14 – Polisens nummer vid icke akuta händelser

113 13 – Informationsnummer vid allvarliga olyckor eller kriser

Kom alltid ihåg att nödnumret 112 endast ska användas vid akuta situationer!

Här är några exempel på situationer när du ska ringa 112:

– Du ser bilar krocka.

– Du ser en båt med människor sjunka.

– Du ser rök och/eller lågor slå ut genom ett fönster.

– Du påträffar en medvetslös person.

– Du ser en bil köra genom ett broräcke och hamna i vattnet.

– Du ser människor som slåss vilt.

– Du påträffar en person som skadat sig allvarligt.

Nästa inlägg

ÅTERANVÄND FRUKTPÅSAR