ALGER I AKVARIUM

Alger är ett gott tecken på att akvariet är i balans. Men för mycket alger är inte bra och inte vackert att se på. Här är en checklista på olika typer av alger och vad som orsakar dom.

GRÖNALGER – Är de vanligaste algerna. Dom sitter hårt på akvarierutorna och behöver tas bort med algskrapa eller rakblad. Orsaken till grönalger är oftast att det är för mycket ljus i akvariet. Dra ner antalet ljustimmar till max 9-10 timmar per dygn. Står akvariet i direkt solljus kan det vara en orsak till att det blir mycket grönalger. Skaffa ett par algätare till.

BRUNALGER – Små bruna fläckar på akvarierutorna som lätt kan tas bort med en svamp. Brunalger bildas när det är för lite ljus i akvariumet. Öka antalet ljustimmar per dygn.

TOFSALGER/SKÄGGALGER – Dessa alger ser ut som små tofsar och sätter sig på etc. stenar, rötter och växtblad. Tofsalger/skäggalger är de svåraste algerna att bli av med. De bildas när det finns för mycket näring i vattnet. Oftast p.g.a fiskarna fått mer mat än dom klarar att äta upp på en gång eller för få vattenbyten. Mata inte fiskarna med för mycket mat åt gången och byt vatten oftare i akvariet. Plantera gärna snabbväxande växter (t.ex. Cabomba) i akvariet som tar näring från algerna. Vid extrem algblomning måste speciella preparat användas. Rådfråga i din zoobutik.

Nästa inlägg

YR P.G.A. ALKOHOL