BILLÅS SOM FRUSIT

Värm nyckeln över en tändare eller tändsticka. Stick sedan in nyckeln försiktigt i låset.

Har du tillgång till handsprit kan du droppa några droppar på nyckeln innan du för in den i låset.

Du kan också ta ett sugrör och hålla ena ändan mot låset och sedan blåsa i sugröret. Din varma andedräkt gör så låset tinar upp.

Nästa inlägg

VILKEN SIDA SITTER TANKLOCKET PÅ?