GÖDSLA MED ASKA

Vedaska från framförallt lövträd är rik på kalium och kalcium. Aska från tallved är inte så bra till grönsaker men kan användas till växter som inte skall ätas.

Aska innehåller inte något kväve så det fungerar inte att enbart gödsla med det. Komplettera med gödsel som innehåller mycket kväve, t.e.x. färskt gräsklipp, nässelvatten, guldvatten eller välbrunnen stallgödsel.

Du ska aldrig gödsla med aska och kväverikt gödsel samtidigt! Askans basiska egenskaper gör så kvävet inte har någon verkan. Häll ut aska på vintern (gärna uppe på snön) och senare på våren kan du gödsla med kväverikt gödsel.

Använd inte för stora mängder aska i grönsakslandet då aska kan innehålla en del miljöföroreningar om trädet sugit upp det där det växte.

Aska är basiskt, det har högt pH. Har man sur jord kan det höja pH-värdet i jorden. Tänk på att alltså INTE använda aska till surjordsväxter som t.e.x. blåbär, rododendron, azaleor, ljung…

Pioner får stadigare stjälkar om du ger dem lite aska tidigt på våren.

De flesta (inte surjordsväxter) växter mår bra av aska i små mängder.

gödslamedaska

Nästa inlägg

MINDRE MATSVINN