KYL OCH FRYS DRA MINDRE STRÖM

Ha inte kyl/frys stående tryckt mot väggen i bakkant. Vitvaran blir onödigt varm när luften inte kommer åt att kyla aggregatet. Då drar det mer ström och kylen/frysens livslängd förkortas.

Nästa inlägg

TORKAD BÄR OCH FRUKT I BRÖD